Stavební činnost

Naše stavební činost je zaměřená především na vystavbu objektů, které se z velké části realizují pomocí strojní mechnizace.

Máme bohaté zkušenosti v těchto oblastech:

 - výstavba inženýrských sítí a jejich přípojek
 - výstavba obslužných komunikací a parkovišť
 - stavba základových desek rodinných domů
 - výstavba mlatových cest
 - stavby z betonových dílců
 - rekultivace území
 

Kontakt

Jaromír Kazatel

Třesov 3, 675 02

+420 606 242 494